Giải quyết hiện tượng phản kháng việc tìm kiếm trị liệu khi mắc rối loạn tâm thần

Thường thì vào một lúc nào đó, sẽ phải đến thời điểm người mắc rối loạn tâm thần nhận ra là họ cần trợ giúp. Các triệu chứng nọ kia quấy rầy bản thân hoặc những kẻ khác đủ khiến họ phải cân nhắc việc đi trị liệu. Song cảm thấy bị sỉ nhục (stigma) […]

Giải quyết hiện tượng phản kháng việc tìm kiếm trị liệu khi mắc rối loạn tâm thần Read More »