Một thông điệp lớn lao và quá đơn giản

“Học hỏi từ sự khác biệt.” Thực tế riêng tư thì câu chuyện cơ chừng nhỏ nhặt và tinh tế hơn nhiều, thậm chí nó còn có thể phát triển theo những xu hướng đôi khi khó đoán định như ý. Và rồi nó xảy ra; cuồng loạn, tuyệt vời và rành mạch. Điều kỳ …

Một thông điệp lớn lao và quá đơn giản Read More »