Một thông điệp lớn lao và quá đơn giản

Học hỏi từ sự khác biệt.

Thực tế riêng tư thì câu chuyện cơ chừng nhỏ nhặt và tinh tế hơn nhiều, thậm chí nó còn có thể phát triển theo những xu hướng đôi khi khó đoán định như ý.

Và rồi nó xảy ra; cuồng loạn, tuyệt vời và rành mạch.

Điều kỳ lạ là nó vẫn tiếp tục dạy dỗ ta, muốn nhắn nhủ không ngừng rằng những khác biệt chủ yếu xuất phát ở nội tâm mình và nên cởi mở tâm trí cùng mọi sự diễn tiến…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top