Chào năm mới 2012!

Mênh mông, chật hẹp cũng tâm Ngã đây, mình đấy, mê lầm vẫn ta. Nên thân dẫu được rời xa, Lại về bởi nhớ quê nhà chúng sinh. ———————————————————————– Năm mới 2012 đã tới; cầu chúc yên lành, hạnh phúc, sức khỏe, tinh tấn và thành đạt đến với tất cả mọi người!

Chào năm mới 2012! Read More »