Ấm áp

Có vài ba dịp hiếm hoi ở đời, trời đất chừng như phi lý lắm vì cứ chỉ chực muốn chuyển hóa lòng người ngõ hầu tái sắp xếp trật tự chung đụng tối ưu nhất. Khi cái rét đậm, rét nhạt, rét ngọt, rét đắng, rét hại, rét đùa dai,… đang ùa vào cõi …

Ấm áp Read More »