Ấm áp

Có vài ba dịp hiếm hoi ở đời, trời đất chừng như phi lý lắm vì cứ chỉ chực muốn chuyển hóa lòng người ngõ hầu tái sắp xếp trật tự chung đụng tối ưu nhất.

Khi cái rét đậm, rét nhạt, rét ngọt, rét đắng, rét hại, rét đùa dai,… đang ùa vào cõi nhân sinh thì nơi đây, ta biết ấm áp sắp đến rồi.

Dĩ nhiên, ấm áp không thiết yếu phải áp sát nhau mới ấm nóng.

Mở cửa, hướng ra ngoài, buông giữa bao luồng gió mặc sự hanh thông diễn tiến, lưu động, xuất xử theo nhu cầu giao tiếp tự tại cũng là đã tạo điều kiện cho trạng thái hài hòa, bình yên neo giữ vững chãi.

Ấm áp trong giá rét là thứ tình cảm nhận thấy rõ ràng cùng những ngày tháng thả rớt trêu ngươi lại của mùa đông nôn nao đón đợi xuân về.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top