Tất yếu

Thật không thể tin nổi, sao ai đó làm nghề viết lách lại có thể dùng cái từ ‘luộc’ trong ngữ cảnh ở hai bài báo công khai về câu chuyện thương tâm khủng khiếp vậy trước bàn dân thiên hạ. Cái ác quá tự nhiên, đến nỗi thái độ vui sướng, hỉ hả và […]

Tất yếu Read More »