Tổn thương ưu tư giữa thị trường của sự lăng nhục

Phát biểu của Ngô giáo sư khiến cho không ít cư dân trên mạng cảm thấy như họ vừa bị dính quả lừa bất ngờ hay cần phải nhiệt liệt thể hiện sự ủng hộ ý tưởng; và xoay quanh tranh luận về khái niệm trí thức, đại khái thiên hạ phản ứng dây chuyền […]

Tổn thương ưu tư giữa thị trường của sự lăng nhục Read More »