Tự nhắc nhở

Chí ít, đích thực chính mình không mang nghĩa rằng ta hành động như kẻ xuẩn ngốc, đểu cáng do bởi vì sự lễ độ là điều ‘giả mạo’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top