Vì một đời sống hạnh phúc và trường thọ…

Tâm trí con người là duy nhất trong khả năng hồi tưởng chuyện đã qua, lập kế hoạch cho tương lai, lý lẽ thật trừu tượng và điều hướng các quan hệ xã hội phức tạp. Khả năng tâm thần ở loài người siêu tuyệt như thế được các nhà khoa học phát hiện thông […]

Vì một đời sống hạnh phúc và trường thọ… Read More »