Vì một đời sống hạnh phúc và trường thọ…

Tâm trí con người là duy nhất trong khả năng hồi tưởng chuyện đã qua, lập kế hoạch cho tương lai, lý lẽ thật trừu tượng và điều hướng các quan hệ xã hội phức tạp.

Khả năng tâm thần ở loài người siêu tuyệt như thế được các nhà khoa học phát hiện thông qua việc xem xét RNA trong các vỏ não trước trán và tiểu não: những sự kết nối gene khác nhau góp phần quyết định các khả năng não bộ khác nhau ở các giống loài.

Nhân tiện, có một cuộc điều tra dài hơi nhất về sức khỏe và hạnh phúc của con người được số hóa ngõ hầu đem lại lợi ích cho thế hệ nghiên cứu kế tiếp.

Cơ sở dữ liệu hợp nhất các kết quả từ hai nghiên cứu đã bắt đầu dõi theo những cá nhân từ lúc họ mới vị thành niên, xem xét cả các yếu tố kiểm soát và không kiểm soát được tác động tới tuổi già một cách lành mạnh.

Qua nhiều năm, nhóm tác giả đã nghiên cứu những tác động của cuộc Chiến tranh Thế giới II, lạm dụng chất, sang chấn tuổi thơ, giáo dục và các yếu tố khác.” Hiện nay, những đối tượng còn sống giờ đã ở độ tuổi 80, 90.

Dù đã và đang tiếp tục tích lũy, phân tích dữ liệu trong 40 năm song các nhà nghiên cứu vẫn chưa hết ngạc nhiên về dự án này.

Mới năm ngoái thôi, người ta khám phá ra rằng 57% các vụ ly dị qua nghiên cứu đều có dính dáng tới việc lạm dụng bia rượu (về cuối đời, các cá nhân mới cảm thấy thoải mái khi thảo luận về sự lạm dụng đồ uống của bạn tình).

Nói chung, các nhà nghiên cứu kết luận là những quyết định tạo nên ở tuổi trung niên thì có tầm quyết định rất nhiều để đảm bảo trường thọ và hạnh phúc về sau, hơn là so với những điều kiện lúc người ta sinh ra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top