Ký ức lô cốt, rào xương rồng trên bãi biển Thanh Bình

Chiến tranh biên giới phía Bắc, 33 năm tròn. Tiếng súng đã nổ vang; làng quê và người dân nhuốm máu, tang tóc đến độ cỏ cây ở nhiều nơi chắc khó còn cơ hội mọc lên được nổi; căm hận giữa hai quốc gia ‘môi hở răng lạnh’ cùng ý thức hệ cộng sản mãi vẫn dây dưa như thứ định mệnh tàn nhẫn, ô nhục…

Lợi ích dân tộc, đường lối cầm quyền, nghĩa đồng bào, truyền thống văn hóa. Đến khi nào thì sự khoan dung chiến thắng trong một thời đại và chế độ yêu thích bạo lực hơn hẳn?

Sợi dây oan nghiệt ràng buộc các đối tác chiến lược và cựu thù sát lại với nhau nhất định phải là điều giống nhau này: hành động, nghi kỵ, sợ hãi, đổi thay và hy vọng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top