[Tuyển sinh, mở lớp (3)] Thực tập Kỹ năng Đáp ứng: nói cái gì và nói như thế nào

Như đã biết, kỹ năng lắng nghe thuộc một trong các nền tảng cơ bản không chỉ của mối quan hệ trợ giúp mà với bất kỳ mối quan hệ nào. Các kỹ năng này minh họa phẩm chất căn cốt và truyền thông những giá trị mà chúng ta mang tới mối quan hệ nhất định.

Yêu cầu giao tiếp đòi hỏi đáp ứng thật nhạy cảm và thích hợp, đảm bảo những gì đối tác nói và cách họ cảm nhận được mình lắng nghe hết sức thấu đáo. Với nhiều người, được nghe là thứ trải nghiệm mới mẻ và có thể khiến một số người cảm thấy đang bị đe dọa. Ghi nhớ như thế để chúng ta học hỏi lối đáp ứng rất cẩn thận và hiệu quả.

Công cụ cho mỗi một người lắng nghe gồm một số kỹ năng đáp ứng thiết yếu sau:

@ Đặt câu hỏi chính xác
@ Diễn đạt lại ý tứ người nói (nội dung)
@ Phản hồi (cảm xúc)
@ Tóm tắt (tiến tới tổng thuật hoặc thúc đẩy thảo luận hơn nữa)

  • Thời gian và thời lượng: 19h- 21h/ lần, 3 buổi/tuần; tổng cộng: 18 giờ (20.02- 09.3.2012) vào các tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu
  • Phí: 360.000VNĐ, vị chi bạn chỉ phải trả 20.000đ/giờ
  • Số lượng chiêu sinh tối đa: 09 đối tượng
  • Ôn luyện khả năng lắng nghe, nắm vững các kỹ năng đáp ứng cơ bản

Lần nữa, Khóa thực tập vẫn trung thành với nguyên tắc không loại trừ, phân biệt bất cứ ai muốn tham gia học hỏi, trải nghiệm…

Chúng tôi lưu ý rằng, cách duy nhất để giỏi giang, điêu luyện các kỹ năng là thực hành, và chúng tôi hy vọng, học viên sẽ cảm thấy phấn khích để thực hiện điều này– bởi các kỹ năng tham vấn và truyền thông mang nhiều lợi lạc lớn lao không những chỉ với mỗi người sử dụng.

Năng lực khéo xử, thể hiện tài ứng biến chắc chắn là từ ngữ đáng giá với những điều kiện căn cốt đi kèm đủ khiến cho các kỹ năng giao tiếp không trở thành sự trống rỗng.

Bạn đọc có nhu cầu, mời đăng ký ghi danh qua địa chỉ thư điện tử: tamngatangam@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top