Ở nơi chỉ nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt…

Đặc trưng dễ gây xúc động của một nguy cơ có thể khiến ta khó nghĩ thật cẩn thận về chính nguy cơ đó; nhất là khi các nguồn tin lại chối bỏ trách nhiệm của họ đối với công luận để trình bày tách biệt giữa ý kiến và sự kiện.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top