“Theo em bước xuống cơn đau”

Mượn ca từ trong bài hát “Vũng lầy của chúng ta” để nhắc tới sự kiện Ngày Thế giới Nhận thức về sự Tự làm hại Bản thân (self-harm) hôm nay. Trước khi tìm thấy trạng thái lành mạnh về mặt cảm xúc, các đối tượng đấu tranh với việc gây đau cho chính bản […]

“Theo em bước xuống cơn đau” Read More »