Hiểu biết căn bản về các kiểu gắn bó

“Gắn bó” (attachment) là khái niệm dính dáng rất sâu xa tới hệ thống lý thuyết có thể giúp ta nhận ra và lý giải tại sao mình—với tư cách người trưởng thành— liên hệ với những người khác, dựa trên những gì mình từng được đối xử khi còn là một đứa trẻ.

Dưới đây trình bày rất sơ lược các kiểu gắn bó quen thuộc.

Kiểu gắn bó an toàn

Chiều kích cái tôi

Tôi xứng đáng được yêu thương

Tôi đảm bảo đủ khả năng để nhận được yêu thương và sự hỗ trợ mà tôi cần

Chiều kích tha nhân                                                                                           

Những người khác sẵn lòng và đủ khả năng yêu thương tôi

Kiểu gắn bó trái chiều, nửa nạc nửa mỡ  

Chiều kích cái tôi

Tôi không xứng đáng được yêu thương

Tôi không có đủ khả năng để nhận được tình yêu thương tôi cần mà không hề thấy tức giận và dính bám vào

Chiều kích tha nhân                             

Những người khác có khả năng thỏa mãn nhu cầu của tôi song họ đã không tiến hành vì những sai lầm của tôi

Những người khác đáng tín nhiệm và đàng hoàng song dễ chừng họ bỏ rơi tôi vì tôi không phù hợp với họ

 Kiểu gắn bó lảng tránh

Chiều kích cái tôi

Tôi xứng đáng được yêu thương

Tôi đảm bảo đủ khả năng để nhận được yêu thương và sự hỗ trợ mà tôi cần

Chiều kích tha nhân

Những người khác không sẵn lòng hoặc không đủ khả năng yêu thương tôi

Những người khác không đàng hoàng, không đáng tin cậy khi họ làm bộ thỏa mãn nhu cầu của tôi

Kiểu gắn bó hỗn độn

Chiều kích cái tôi

Tôi không xứng đáng được yêu thương

Tôi không có đủ khả năng để nhận được tình yêu thương tôi cần mà không hề thấy tức giận và dính bám vào

Chiều kích tha nhân

Những người khác không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu của tôi

Những người khác hoặc không đáng tin cậy, hoặc không đàng hoàng

Những người khác lạm dụng, và tôi đáng bị đối xử như vậy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top