Tư tưởng Phan Châu Trinh: di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám

Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ – Chương trình bị dang dở của Phan Châu Trinh

86 năm ngày Phan chí sĩ tạ thế. Di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám.

Tên ông đồng nghĩa với sự cách tân mãnh liệt, tâm cảnh chấn dân khí hào hùng, ý chí dân chủ da diết và hành vi bền bỉ, tự tin đòi hỏi dân quyền hết sức thiết tha cho quốc gia, đồng bào mình. Là một nhà cách mạng, song nghịch lý thay, bằng trải nghiệm cá nhân, cách mạng dường như là thứ làm ông kinh sợ.

Giá trị lời tuyên ngôn chẳng hề mai một, bởi khi nó không ngừng dính bám đủ lâu trong hiện thực đời sống — do vốn là phần tất yếu của truyền thống– nên hoàn toàn vẹn nguyên liên thuộc cái xa xưa, cũ càng mà vẫn cứ ngời sáng, tinh tuyền thật vô cùng mới mẻ: “Chi bằng học“.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top