Mùa dây dưa hay đùa

http://www.youtube.com/watch?v=Upf5923rqZI

Nghe hòa tấu giữa một ngày hoa đầy đầu, như thấy chân người cười bước đi nhè nhẹ… Tự hỏi, trưa đã sưa ra chưa vậy mà sao sum vầy lạ rứa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top