March 30, 2012

Tối sáng sang bờ

Tối sáng sang bờ

Yêu- thì- em. Lần đầu tiên là tất cả ước ao– trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Với sự vụ luyến ái, chưa chắc phải hết sức tuyệt vời vậy đâu; bởi vì cuộc trò chuyện lứa đôi tựa như thứ trò trình diễn: một lần, mãi mãi và có thể… lặp đi lặp lại.

Scroll to Top
Scroll to Top