March 2012

‘Ví dày tiền và người thật hiền từ’– thứ thắc mắc trật đường rầy?

Wow, nhân tình cờ thử chơi một kiểu trình bày giao diện mới, tôi cũng chợt nảy sinh ý nghĩ rằng, tại sao người ta không thể vừa giàu có lại vừa nhân hậu, dễ thương và… (bạn tùy nghi điền thêm vào từ thích hợp) cơ chứ? Cơn cớ tinh nghịch ấy càng tăng […]

‘Ví dày tiền và người thật hiền từ’– thứ thắc mắc trật đường rầy? Read More »

Scroll to Top