April 2012

Yêu đương dưới cái nhìn của Sinh học Tế bào

Bạn đang yêu? Nếu vậy, chắc bạn biết rõ những cảm xúc phấn khích và hân hoan ngập tràn lòng mình. Theo nhà sinh học tế bào phát triển, không những yêu đương đượm huyền bí bao quanh tất thảy mọi thứ mà nó còn là một sự thật mang tính sinh học rõ ràng.

Yêu đương dưới cái nhìn của Sinh học Tế bào Read More »

Dùng thôi miên để nghiên cứu cách não bộ xử lý hiệu ứng màu sắc

Dù thôi miên đã được sử dụng hàng mấy trăm năm nay, song vẫn còn nhiều điều cần học hỏi thêm về cội nguồn cũng như phương thức họat động của nó. Thôi miên là trạng thái ý thức, và mặc dù khởi sự từ bộ não thì nó vẫn có thể khó khăn để

Dùng thôi miên để nghiên cứu cách não bộ xử lý hiệu ứng màu sắc Read More »

Việc lướt mạng lưới điểm toàn cầu

Việc lướt mạng lưới điểm toàn cầu giống như ta đang lục lọi cái tâm trí tập thể toàn cầu của nhân loại vậy. Luôn có ở đâu đó thứ ta tưởng chừng đã lãng quên hoặc mất tăm dạng thật rồi…

http://nymag.com/news/features/ted-conferences-2012-3/

Làm sao và bao giờ thì ở nước mình cũng nảy sinh một nơi như TED để sự thông minh, sáng suốt và giàu có của tầng lớp tinh hoa trở thành điều gì khá bình thường?

Việc lướt mạng lưới điểm toàn cầu Read More »

Scroll to Top