Vượt trên sự thu hút nhất thời…

Thật thú vị vì mấy hôm nay, PowerPoint cứ chiếm giữ vị trí đầu bảng bài đăng xôm trò. Cái nền văn hóa dựa trên công cụ máy tính í cơ chừng đang bị lạm dụng sai chức năng một cách tràn lan tại Việt Nam. Những slides chen đầy chữ và chữ, những slides […]

Vượt trên sự thu hút nhất thời… Read More »