Cúi đầu nhớ Mạ

http://www.youtube.com/watch?v=xeVTIAUqnTM

Ngày của Mẹ, gió đầy mà chẳng hay…

Tối hôm kia, xem Trại Mồ Côi. Những khuôn mặt khác nhau của bể khổ vô vàn luôn hiện diện đó đây, mới càng thấm thía đời này cần Người biết mấy.

Cúi đầu nhớ Mạ Read More »