Bạn gái

Năm phút cuối ngày dành viết về cô bạn gái duy nhất thực sự đã khiến tôi sống khác hoàn toàn. Không sex, không chút bợn yêu đương, không gái trai tơ tưởng hết sức mỏi mệt, tất cả những gì Thiên Minh tạo ra phản ảnh cây phi lao (dương liễu) quen thuộc dọc […]

Bạn gái Read More »