May 23, 2012

Hò hẹn mãi, hẹn hò hoài– vẫn thế thôi, chứ chẳng hề thay đổi?

Đàn ông đến đón phụ nữ. Họ đi chơi, ghé quán ăn món gì đó và có thể xem film nữa. Chàng đưa nàng về nhà. Kết thúc cuộc hẹn. Mỗi một chúng ta lưu giữ ý tưởng tương tự những cuộc hẹn như thế. Nếu từng hẹn hò 20 năm trước, đây có thể

Hò hẹn mãi, hẹn hò hoài– vẫn thế thôi, chứ chẳng hề thay đổi? Read More »

Scroll to Top