May 23, 2012

Nhắn (13): Quyền lực của từ

http://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU

Kỹ năng truyền thông tốt giúp ta xây dựng nên những tương tác tích cực với người khác. “Các từ không ngừng kiến tạo sự khó chịu và xung đột hoặc hỗ trợ và hợp tác.”

Hò hẹn mãi, hẹn hò hoài– vẫn thế thôi, chứ chẳng hề thay đổi?

Đàn ông đến đón phụ nữ. Họ đi chơi, ghé quán ăn món gì đó và có thể xem film nữa. Chàng đưa nàng về nhà. Kết thúc cuộc hẹn. Mỗi một chúng ta lưu giữ ý tưởng tương tự những cuộc hẹn như thế. Nếu từng hẹn hò 20 năm trước, đây có thể …

Hò hẹn mãi, hẹn hò hoài– vẫn thế thôi, chứ chẳng hề thay đổi? Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top