Tự kiểm bản thân về Nhân cách Ái kỷ

Ta yêu mê mình đến mức nào vậy nhỉ? Bên dưới là kết quả, do tò mò nhân cách Ái kỷ của bản thân ghê gớm quá không. Vào đây, nếu bạn muốn thử… Điểm số: 6/40. Tính trung bình thì thường khoảng 15,3. Điểm số của 7 thành phần cũng được xác định trong […]

Tự kiểm bản thân về Nhân cách Ái kỷ Read More »