4 phút

Là khoảng thời gian còn lại cuối cùng của ngày đầu tháng Sáu. Trời đang mưa rả rích.

Những chiếc lá chẳng biết có thích được chụp lúc trời vào đêm ẩm thấp, khi nó thực hư sấp ngửa lặng thầm thay máu.

Bao giờ luôn thấy được hình ảnh đủ đầy cứ ẩn núp đằng sau sự thật?

Ảnh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top