Khi sự kết thúc trị liệu xảy đến trái ý, vượt ngoài dự liệu…

Mở rộng hiểu biết về bản thân, các tình huống và sự lựa chọn là cách thức mà nhà trị liệu tiến hành hầu giúp đỡ thân chủ nhận thức và thay đổi cuộc đời. Cách tiếp cận hệ thống trong trị liệu chỉ ra rằng, con người ta luôn ở trạng thái quá độ …

Khi sự kết thúc trị liệu xảy đến trái ý, vượt ngoài dự liệu… Read More »