Kiểu quyết định

Thường nơi công sở, hoặc tổ chức, công ty, trung tâm, đơn vị kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, hành chính- sự nghiệp,… người ta hay ứng xử với nhau dựa trên vai trò, chức vụ được phân công. Một nữ nhân viên thuộc phòng Quản lý Nhân sự có thể thực hiện cuộc gọi […]

Kiểu quyết định Read More »