Nan đề dang dở đang còn chưa hay: buộc dây giày đúng cách

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zAFcV7zuUDA&w=448&h=336&hd=1] (Bản dịch tiếng Việt)