Cần nhấn mạnh lần nữa về nghệ thuật

Để thể hiện quyết định đấy, từ bỏ thái độ chỉ làm những gì được sai bảo, đề nghị là vô cùng cấp thiết. Hàm ý thực tiễn hơn, đây là sự kết hợp giữa kinh tế và các giá trị gia tăng tạo ra; khởi động làm nghệ thuật. Cơ chừng, chúng ta cần […]

Cần nhấn mạnh lần nữa về nghệ thuật Read More »