Cần nhấn mạnh lần nữa về nghệ thuật

Để thể hiện quyết định đấy, từ bỏ thái độ chỉ làm những gì được sai bảo, đề nghị là vô cùng cấp thiết. Hàm ý thực tiễn hơn, đây là sự kết hợp giữa kinh tế và các giá trị gia tăng tạo ra; khởi động làm nghệ thuật.

Cơ chừng, chúng ta cần biết 4 chuyện cơ bản:

  1. đó là điều gì,
  2. những gì phải làm về điều đó,
  3. rằng có một sự khác biệt giữa việc biết đó là điều gì, và biết những gì phải làm về điều đó,
  4. những khác biệt đó là gì.

Thay đổi đời mình thông qua việc thay đổi cách thức cảm nhận về bản thân.

Sự đúng đắn của niềm tin không đơn thuần chỉ là mục tiêu thuộc lĩnh vực nhận thức. Mục tiêu khác chúng ta cũng ưu tiên quan tâm chẳng kém là tăng thêm độ hiệu lực của những niềm tin từng tồn tại, kiểu dựng xây hết khối này tới khối khác nhằm kiến tạo cuộc đời chúng ta thành một sự cố kết mang tính toàn thể.

Và vì thế, hạn chế những đường ngang lối tắt, những phương pháp nhanh gọn có thể là nguyên nhân gây ra vô số vấn nạn khi chúng ta không kịp thức nhận ra chúng và áp dụng chúng không đúng đắn, thích hợp khiến dẫn đạo cho ít nhiều các quyết định thiếu thận trọng và hàng đống lệ thường bộc lộ chất phân biệt đối xử.

Hiểu sâu sắc, đích thực thế nào là nghệ thuật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top