Như một lời nguyện cầu riêng tư

Tại Đà Nẵng, hôm nay, vụ án tướng Trần Văn Thanh đang đưa ra xử lại theo thủ tục Giám đốc thẩm. Nhân tiện, tôi hình dung vô số nguy cơ, tai nạn thảm khốc cùng các quyết định kém cỏi, lẫn thực tế xâm phạm ngang nhiên quyền con người và thảm cảnh dân […]

Như một lời nguyện cầu riêng tư Read More »