Đã quá giờ đi ngủ…

* Gợi hứng câu chữ từ q. Phải làm sao đây khi đã quá giờ đi ngủ? Chiếc quạt cà khổ giật quay lơ tơ mơ trong vòng tròn bổn phận vô tư tháng năm dồn lại hồn nhiên mê mải đôi khi thương đến não lòng. Tôi chợt nghĩ đến những cánh tay vừa […]

Đã quá giờ đi ngủ… Read More »