Làm gì khi ngày được cho thêm một giây?

Theo tin đã đưa, hôm nay phút cuối cùng của ngày sẽ tăng lên 61 giây. Thực tại, vì thế, chợt vỡ mộng tan tành hay cuống cuồng tí chút hơn chăng. Làm sao kiểm soát nổi những cơn mơ hàng đêm được cơ chứ. Đời sống cần quản lý, bởi những điều xấu xa, […]

Làm gì khi ngày được cho thêm một giây? Read More »