June 2012

Xử lý ra sao khi trẻ biểu hiện sự thiếu thành thật (2)

Bây giờ, đi vào mục tiêu sửa chữa. Dĩ nhiên, đây nên là dịp để trẻ có cơ hội tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân và nó cần tiến hành theo cách đặt trẻ vào vai gánh lấy nhiệm vụ tạo nên một tình huống đúng đắn. Bao nhiêu ông bố […]

Xử lý ra sao khi trẻ biểu hiện sự thiếu thành thật (2) Read More »

Xử lý ra sao khi trẻ biểu hiện sự thiếu thành thật?

Chủ đề nói dối ở trẻ em đặt chúng ta trước tình huống phải tìm cách đánh giá và xử lý sự thiếu thành thật… Trước hết, thử xem xem tại sao sự dối trá của con trẻ lại chọc giận người lớn ghê gớm đến vậy. Đa phần phụ huynh thừa hiểu rằng, thành

Xử lý ra sao khi trẻ biểu hiện sự thiếu thành thật? Read More »

Khi sự kết thúc trị liệu xảy đến trái ý, vượt ngoài dự liệu…

Mở rộng hiểu biết về bản thân, các tình huống và sự lựa chọn là cách thức mà nhà trị liệu tiến hành hầu giúp đỡ thân chủ nhận thức và thay đổi cuộc đời. Cách tiếp cận hệ thống trong trị liệu chỉ ra rằng, con người ta luôn ở trạng thái quá độ

Khi sự kết thúc trị liệu xảy đến trái ý, vượt ngoài dự liệu… Read More »

“Báo Thù”– câu chuyện thanh cao và xưa cũ

Tranh thủ dịp may nên xem bộ phim ẵm nhiều giải danh giá này 2 lần rồi, vẫn thấy nó tiếp tục minh chứng cho sự chậm lụt lạ lùng của nhân loại; xã hội hiện đại, tân kỳ đến thế, chừng ấy thời gian nước chảy qua cầu, biết bao sự kiện vật đổi

“Báo Thù”– câu chuyện thanh cao và xưa cũ Read More »

4 phút

Là khoảng thời gian còn lại cuối cùng của ngày đầu tháng Sáu. Trời đang mưa rả rích. Những chiếc lá chẳng biết có thích được chụp lúc trời vào đêm ẩm thấp, khi nó thực hư sấp ngửa lặng thầm thay máu. Bao giờ luôn thấy được hình ảnh đủ đầy cứ ẩn núp

4 phút Read More »

Scroll to Top