Một cách hiểu về Tâm linh

Rất nhiều lần, với các đối tượng khác nhau, cả người lớn từng sống ở nước ngoài lẫn bạn sinh viên mới từ quê xa xôi lên thủ đô, cực đoan chất vấn có, ngây thơ thắc mắc có,… khái niệm ‘tâm linh’ hay được chạm tới.

Có một cái gì khá mơ hồ, nửa muốn minh định rốt ráo, nửa lại cứ ỡm ờ hờ hững làm như chẳng đáng quan tâm lắm.

Đủ loại định nghĩa, nhân vật kèm vô số học hàm, học vị đã đăng đàn phát biểu trên hệ thống thông tin đại chúng về chủ đề ai đều tưởng chắc biết tuốt mà tình hình ai cũng cơ chừng chẳng đích thực thấu suốt, tinh thông.

Cứ dùng thôi, cứ nói thôi, cứ đặt vào mồm này nọ thôi…

Riêng với blog Tâm Ngã, “tâm linh” là khía cạnh căn bản rất được ưu tiên chú trọng giới thiệu, bàn thảo.

Như một cách hiểu mang tính thao tác, chúng tôi thuận tình nhìn nhận ‘tâm linh’ như trình bày sau.

Đó là khái niệm có liên quan với lĩnh vực thuộc trải nghiệm của con người, bao gồm các giá trị (values), ý nghĩa (meaning), mục đích (purpose), và sự hợp nhất (unification) với các nguồn năng lượng (energies), mẫu hình (patterns), nguyên tắc phổ quát (universal principles).

Trong ngữ cảnh ấy, “tinh thần trách nhiệm” (responsibility) được hiểu là khả năng của một người công nhận có ý thức và tán thành lựa chọn cách thức đáp ứng đối với những biến chuyển của đời sống.

[Brown, Molly Young. (2004). Unfolding Self– The Practice of Psychosynthesis. Canada: Allworth Press, p. 211.]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top