Viết trong khi chờ người ở quán café

Còn gì phù hợp hơn nữa chứ, khi hứng chí phát ngôn về những nỗi đớn đau, khốn khổ khốn nạn khó bề tả xiết hết nổi của thứ tình yêu hốt nhiên thuộc thời buổi vô cùng tân kỳ ngày nay (!). Vâng. Đời sống dẫu ít nhiều còn vất vả, song có vẻ […]

Viết trong khi chờ người ở quán café Read More »