Tìm thời gian trong thời gian: cho đi phần của bản thân để thấy mình càng có thêm nhiều

Phần tóm tắt nghiên cứu về việc cho đi thời gian tự nó đã nói lên rõ ràng vấn đề.

Bốn thực nghiệm phơi bày một giải pháp nguợc hẳn trực giác đối với chuyện cảm nhận thường gặp khi người ta không có đủ thời gian: cho đi một số thời gian. Dù tính khách quan của lượng thời gian không thể tăng lên được (chỉ có 24h mỗi ngày), nghiên cứu này cho thấy cảm nhận chủ quan dồi dào thời gian của người ta có thể thêm lên nữa: so sánh với việc bản thân lãng phí thời gian, và thậm chí cả chuyện tích lũy được khoảng ‘thời gian rỗi” trời cho thì cách tiêu thời gian dành cho người khác khiến gia tăng mức độ giàu có thời gian. Tác động của việc cho đi thời gian nhờ cảm nhận mình có thời gian dồi dào được điều hướng bởi một cảm quan đẩy mạnh hơn của trạng thái bản thân hiệu lực– việc cho đi thời gian như thế làm người ta càng quyết tâm nỗ lực cam kết dấn thân trong tương lai, bất chấp thời gian biểu chật kín.

Phát hiện của tác giả dễ tạo nên sự đồng vọng ở mỗi người chúng ta qua trải nghiệm cá nhân của việc cho đi thời gian mình có.

Rõ ràng, càng cho đi thời gian mình có thì càng giúp ta cảm thấy như thể mình có nhiều thời gian hơn hẳn, và do đó, nhiều cơ hội thêm lên. Đây là cách thức tuyệt vời để thực hiện, tiến hành mà chẳng tạo cảm giác rằng mình đang làm nhiều hơn.

Bài học thực tiễn ư? Nếu đang bị áp lực bởi thời gian, hãy thử cho đi thời gian của mình, mỗi ngày. Mình sẽ ngạc nhiên khám phá ra rằng mình có nhiều thời gian hơn mình tưởng nghĩ.

E chừng, chính người bận rộn mới thực sự có đủ thời gian.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top