5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ

Một cách thức khá hay ho để thúc đẩy xu hướng tiến bộ thêm lên là đặt để một vài ý tưởng suy tư thật đúng đắn. Cơ sở xem xét sự hữu ích: các câu hỏi khớp khít và nâng đỡ, bổ trợ lẫn nhau; thậm chí, mức độ hiệu quả, uyển chuyển của chúng còn thể hiện ở tính khả thể hữu dụng trong nhiều tiến trình thay đổi khác biệt.

Tham khảo 5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ dưới đây.

 1. Sự tiếp diễn: Trong khi thay đổi là điều quan trọng và lợi lạc, đâu khôn ngoan gì nếu cứ chăm chắm đổi thay quá mức cần thiết. Với mối bận tâm quán xét sâu xa, những điều (họat động và tiến trình) thuộc tổ chức, đội ngũ vẫn đang diễn ra tốt đẹp và chẳng nhất nhất cần thay đổi?
 2. Tiến bộ như ao ước: Thử tưởng tượng, hiện tại chúng ta còn 3 tháng nữa để tạo nên sự tiến bộ cho tổ chức, đội ngũ. Mình sẽ lưu ý đó là tiến bộ như thế nào? Sự khác biệt là gì? Dựa vào cảm nhận sao đây để biết đấy là sự cải thiện? Những đối tượng khác (khách hàng, đồng nghiệp, người quản lý, v.v…) sẽ lưu ý như thế nào?
 3. Lạc quan: Các dấu hiệu nào chứng tỏ tổ chức, đội ngũ đích thị sẽ đủ khả năng tiến bộ trong 3 tháng tới? Mình nhìn thấy các dấu chỉ tích cực nào?
 4. Các bước nhỏ: Các bước đi nhỏ đầu tiên nên tiến hành để khởi sự tạo ra sự tiến bộ như dự tính?
 5. Đóng góp cá nhân: Bản thân mình sẽ lựa chọn làm gì để trợ giúp, đóng góp vào việc khởi sự tạo nên sự tiến bộ cho tổ chức, đội ngũ?

Thoải mái nhấn nút Like ở cuối bài nếu nó khiến bạn thích thú, và thả lại bất kỳ ý tứ nào thấy cần trao đổi thêm nhé.

@ Cập nhật (19h27′ cùng ngày): Ngoài việc chỉnh sửa tiêu đề sát hợp với dự tính diễn đạt, Câu hỏi Huyền nhiệm là thứ tôi cũng rất hay sử dụng.

0 thoughts on “5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ”

 1. Hi anh N.T,

  Em nghĩ việc cải tiến qui trình nên mang tính đồng bộ, toàn thể xuất phát từ mục tiêu tiến bộ của doanh nghiệp, nghĩa là phải được truyền thông từ lãnh đạo (mà nhân viên hoàn toàn có khả năng đề nghị sự thay đổi). Một trong những yêu cầu quan trọng là phải quản lý được quá trình thay đổi này, thông qua việc thiết lập mục tiêu thay đổi từ cấp quản lý cấp cao nhất trở xuống, chọn cách tiếp cận thay đổi, lập kế hoạch, triển khai thay đổi, và kiểm soát, đánh giá sự thay đổi theo kế hoạch…

  1. Vâng, theo cảm nhận của tôi, có vẻ AN lưu ý thật đúng đắn và nghiêm túc vấn đề “cải tiến quy trình“– vốn là chuyện hết sức quan trọng trong mảng nghề quản lý doanh nghiệp vô cùng to lớn…

   Ở đây, giới hạn đặt ra mỗi lối nhìn mang hơi hướng “chăm chắm giải pháp” (solution-focused); cụ thể hơn, chỉ tập- trung- vào- (hành- trình- của)- sự- tiến- bộ chung chung; tức, thuần túy kỹ thuật và mẹo mực tinh vi, nhỏ bé ngõ hầu thực hiện, tiến hành những thứ làm được việc đời thường mà thôi.

   Rất lấy làm tiếc, cơ chừng, chính cách giật tiêu đề “5 câu hỏi tập trung vào tiến trình” ít nhiều đã góp phần gây nên sự lệch hướng, hiểu nhầm khi tiếp nhận, xem xét chăng?

   Mong cảm thông đại xá,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top