Đến và đi như thế, cuộc sống hay ghê ấy nhỉ

Trưởng thành quá nhanh và không hề ổn định, chính tình yêu thường giống như căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà thương hiệu của nó nổi tiếng đến độ ai cũng quen biết: mất cân bằng. [ Lưu ý: Một ghi chú ngắn vừa chín tới, chắc chắn thừa lễ nghi để khác hẳn một tự thú mới nhú phải nín nhịn…]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top