Đầu tuần, thử lướt qua một vài đường dẫn về sự lo lắng quá mức

@ Thứ nhất, biết rằng lo lắng có thể gây cản trở cho việc cảm nhận về sự nguy hiểm. Kết quả gợi ý, những nỗi lo lắng làm giảm việc thấy ra tiềm năng nguy hiểm– chẳng thừa nhận lý thuyết thông thường: các cá nhân lo lắng hay đề phòng, cảnh giác cao […]

Đầu tuần, thử lướt qua một vài đường dẫn về sự lo lắng quá mức Read More »