Nổi tiếng và miễn phí

Lại nói tiếp về sự miễn phí; nhân dịp vừa may mắn nhận được thông báo cho phép tham dự buổi diễn thuyết hy hữu trong năm, sẽ diễn ra vào chiều mai (giả định vui rằng không phải cứ bất kỳ ai chịu khó nhấn nút gửi đi tất ban tổ chức đồng ý, …

Nổi tiếng và miễn phí Read More »