J. Soi (2): Câu liều khẩu hiệu

Nhan nhản khẩu hiệu (slogan) mà các trang điện tử kinh doanh thương mại và dịch vụ trong nước cố gắng bày ra bắt mắt nhất, suy cho cùng thì chúng phục vụ cho cái chi và mang ý nghĩa gì nhỉ? Những công ty làm ăn thịnh vượng, nổi tiếng thế giới và chiếm […]

J. Soi (2): Câu liều khẩu hiệu Read More »