August 16, 2012

J. Soi (3): Câu hỏi không chỉ dành riêng cho chị em

Khi trông thấy mấy cái trang thu hút đông đảo ‘các mẹ’ hào hứng bàn đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám, nhớ trên Wiki từng giới thiệu một bài thơ cổ của Anh quốc mà trong đó nêu lên thách đố quá chừng ghê gớm này: Phụ nữ mong muốn điều gì nhất? (“What […]

J. Soi (3): Câu hỏi không chỉ dành riêng cho chị em Read More »

Khía cạnh cảm xúc của trẻ mắc Tự kỷ

Trước khi chuyển dịch toàn bộ bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu mới được đăng tải trên trang nhà của đại học Standford (Hoa Kỳ) liên quan tới khía cạnh cảm xúc của trẻ mắc Tự kỷ, mời bạn đọc xem qua một clip thực nghiệm khoa học dễ thương ghi lại hình

Khía cạnh cảm xúc của trẻ mắc Tự kỷ Read More »

Nhắn (20): Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại…

Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại thì khi đó ta vẫn chưa đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Nếu như một người hung dữ phải chịu khổ đau tương quan với sự hung dữ của hắn thì một người tốt cũng phải chịu khổ đau tương quan với cái tốt của người ấy. Nếu ta là một người tốt thì ta cũng sẽ khổ đau tương tự như những người tốt khác phải khổ đau. Một vị thiên nhân tốt vẫn cảm thấy cái khổ đau xảy ra cho tất cả các thiên nhân, kể cả một vị trời cũng phải khổ đau tương quan với cái bản chất thiêng liêng của chính vị ấy. Sự giải thoát hoàn toàn của khổ đau chỉ có thể xảy ra khi một cá thể được giải thoát và vượt xa hơn những gì mà người ta gọi là “cái tốt”, hầu trở thành một vị Thánh nhân (Aryan), tức là một cá thể đã vượt lên trên các điều kiện trói buộc con người để sau đó sẽ trở thành một cá thể hoàn toàn hoàn hảo tức là một vị A-la-hán.

Buddhadasa (2012). Quyển sách cho nhân loại.

Nhắn (20): Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại… Read More »

Scroll to Top