Không thể sống thiếu…

Trời dầm dề, đường sá ướt át, mưa rầm rập dự báo xảy ra bão to lũ lớn, nên dễ dàng ai đó sẽ khởi đầu điệp khúc rên rỉ bất tận và nhân lúc rỗi chuyện, cho rằng họ không thể sống thiếu… món này thứ nọ, kết nối internet, eo ôi chết mất […]

Không thể sống thiếu… Read More »