J. Soi (4): Bắt chước mù quáng ở khắp mọi nơi

Rồi thì mặt nạ da người đã kịp có mặt ở Việt Nam. Cái sự bắt chước mù quáng quả là lan rộng, thật dễ tìm thấy như tin này chẳng hạn.

Những hiện tượng kiểu thế (copycats) được hiểu là chuyện định hình bởi các cá nhân bắt chước hành vi của kẻ khác, mà lắm khi chẳng thể hiểu nổi về sự hợp trội của thứ ngữ pháp đặc thù thuộc tình huống nào đó.

Chúng ta biết rằng, nhiều điều tốt và xấu được lan truyền do hiệu ứng bắt chước mù quáng (nhớ chứ, gã Na Uy Anders Breivik không chỉ nhái theo những tên giết người hàng lọat khác mà dường như còn thuổng cả tuyên ngôn Unabomber).

Hiệu ứng bắt chước tự sát mù quáng cho thấy việc truyền thông, tường thuật vụ tự sát có thể làm tăng những cơ hội tự sát ở người khác; mức độ càng bao phủ về tự sát, và càng chi tiết khi đưa tin thì càng làm lớn thêm sự tăng lên các cái chết sau đấy.

Song, đừng mắc lỗi lầm: sự bắt chước tự thân nó không tốt cũng không xấu.

Nó vốn thế và chúng ta thể hiện ra mọi lúc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top