August 24, 2012

Trẻ con và trò chơi– trợ giúp bố mẹ tương tác với lối tiếp cận chẳng hề mới mẻ

Ban đầu tỏ vẻ bằng lòng, dần dần hành vi của cậu bé chuyển biến khác khi đến nơi ở mới cùng cả nhà do bố mẹ được phân công làm việc tại Hà Nội; từ cậu bé náo nhiệt và tưoi tắn thành cậu bé buồn bã và thỏ thẻ. Cậu cũng tăng cân

Trẻ con và trò chơi– trợ giúp bố mẹ tương tác với lối tiếp cận chẳng hề mới mẻ Read More »

Scroll to Top