J. Soi (5): Chơi nổi

Không quá khó để cuộc sống của người như này giống với những phận đời khác, chỉ bởi vì có quá nhiều đầu vào dễ dàng sử dụng tương tự đến thế.

Quyền được lắng nghe, tại sao không? Vậy, đây là danh sách thảo nhanh một vài cách thức ngõ hầu thu thập được cái quyền ấy:

  • Am tường, hiểu biết
  • Hữu lý, chừng mực
  • Tập trung vào các quyền lợi của chính mình
  • Có một bậc nền, nơi hiện diện nhiều kẻ có thể nghe mình
  • Là người được chế định chắc chắn, không phải thứ hay đi đâm chọc
  • Đại diện cho một nhóm các đối tượng có mối quan tâm giống nhau
  • Từng chứng tỏ sự đúng đắn trước đó
  • Không phải tên vô danh tiểu tốt
  • Đã có mối quan hệ rồi và được phép chấp thuận cắt đứt
  • Lắng nghe đem lại cho mình đôi điều giá trị

Một số người sẽ trở thành khách hàng chỉ bởi họ cảm thấy được quyền phàn nàn. Để được nghe. Được chú ý tới.

Hệ lụy thì tan nát nhãn tiền và hậu quả càng khó lường tính hết nổi. Trong thiên hạ, mấy ai thích sống đời thầm lặng, yên bình, tự chịu trách nhiệm bản thân, không có sở hữu gì cả và chẳng hề muốn thành danh, tuổi tên nọ kia?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top