Chết không phải là hết

Hình như đây là lần đầu tiên thấy truyền thông quốc nội đưa tin lễ giỗ nhân ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng thêm khẳng định tính đúng đắn của lý thuyết. Bất chấp mẫu rập khuôn thông thường, cái chết của một người yêu thương, trân quý có thể gợi dậy […]

Chết không phải là hết Read More »